جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۳۳/۱۱ شماره طرح:
بررسي تنوع ژنتيكي جمعيتهاي مختلف زيتون وحشي با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي، سيتوژنتيكي و ماركرهاي مولكولي RAPD عنوان طرح:
دكتر مسعود شيدائي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۷/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۹/۷ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۹/۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

زيتون Olea europaea L. گونه‌اي زراعي از جنس Olea، يكي از قديمي‌ترين محصولات درختي است كه از هزاران سال پيش در منطقه شرق مديترانه با كشت جمعيت‌هاي وحشي آن شروع شده و امروزه در مناطق جنوبي اروپا، شمال آفريقا و شرق نزديك توسعه زيادي يافته است.

يكي از موارد مهم در كشت زيتون، شناسايي و انتخاب رقم مناسب براي هرمنطقه و از آن مهم تر شناسايي جمعيت‌هاي زيتون وحشي به منظور حفظ ذخاير ژنتيكي و جلوگيري از فرسايش ژنتيكي اين گياه مي‌باشد. در گزارش قبلي از دو جمعيت زيتون وحشي‌، اولي واقع در منطقه حفاظت شده گنو در جنوب استان هرمزگان و دومي‌ واقع در 3 كيلومتري روستاي پاهتك، منطقه بشاگرد، مرزشرقي استان‌ هرمزگان با استان سيستان ‌و ‌بلوچستان و از 36 رقم زراعي زيتون واقع در مزرعه تحقيقاتي فدك، 15 كيلومتري جاده قم-كاشان ، نمونه برداري گرديد. در مطالعات ريخت شناسي با استفاده از 24 صفت ريختي اعم از صفات كيفي وكمي جدايي اين سه تاكسون تاييد گرديد. بررسي توام زير گونه‌هاي زيتون وحشي و ارقام زراعي، با استفاده از روش‌هاي فنتيكي وكلادستيكي، نتايج مشابهي را نشان داد وجدايي كامل ارقام زراعي را از دو زير گونه زيتون وحشي و همينطور جدايي دو زيرگونه از هم بر خلاف نظر آزادي 1383 در فلور ايران، تيره Oleaceae كه معتقد به وجود تنها يك زير گونه زيتون وحشي در ايران مي باشد به اثبات رسيد. بنابراين وجود سه زير گونه با نامهاي Olea europaea subsp europaea و cuspidata subsp. cuspidata Olea و Olea cuspidate subsp. ferruginea در ايران تاييد ‌گرديد. به منظور بررسي جامع تر، از جمعيتهاي ديگر زيتون وحشي واقع در چهار استان هرمزگان، چهار محال و بختياري، كرمان و خوزستان نمونه برداري و بررسي مروفولوژيكي آنها همراه با جمعيت هاي گزارش شده در قبل انجام گرديده است كه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد. از طرف ديگر بررسي مولكولي برخي جمعيتهاي زيتون وحشي با استفاده از نشانگر هاي RAPD صورت گرفته است و نتايج حاصله از دو روش با هم مقايسه گرديده اند. بررسي سيتوژنتيكي برخي ارقام زراعي همراه با گونه وحشي نيز در گزارش حاضر ارائه مي گردد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱