جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۸۵/۲۷ شماره طرح:
بررسي و ارزيابي برنامه هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران در چهاريرنامه توسعه (1386-1368) عنوان طرح:
دكتر سيد صفدر حسيني مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۸/۲/۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۸/۲۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۲۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ارزيابي سياست هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي

چكيده

در ايران، پس از جنگ با عراق، سياست‌هاي گوناگوني به منظور حمايت از بخش كشاورزي اتخاذ شده است كه ارزيابي آن‌ها كاربردهاي سياست‌گذاري مهمي دارد. پژوهش پيش‌رو با توجه به اهميت راهبردي محصولات گندم، جو، ذرت، شلتوك، چغندر قند، پنبه، پسته، خرما، گوشت مرغ و گوشت قرمز در سبد كالاهاي مصرفي خانوار ايراني و اهميت آن‌ها از ديدگاه سياست‌گذار و به منظور تحليل برنامه‌هاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي در برنامه‌هاي توسعه انجام شد. چنين پژوهش‌هايي سياست‌گذار را در جهت برنامه‌ريزي براي دستيابي به هدف‌هاي سند چشم اندار 20 سالۀ كشور و تدوين راهبرد توسعۀ كشاورزي ياري مي‌كند. براي اين منظور، از معيارهاي برآورد حمايت از توليدكننده (PSE) و برآورد حمايت از مصرف كننده (CSE) براي برآورد مقدار حمايت از بخش‌هاي توليد و مصرف محصولات مذكور در بين سال‌هاي 1368 تا 1385 استفاده شد. همچنين، از معيار برآورد حمايت از خدمات عمومي (GSSE) و معيار برآورد حمايت كل (TSE) براي ارزيابي مقدار خمايت از خدمات عمومي و كل بخش كشاورزي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه سياست‌هاي گذشته و جاري بخش كشاورزي ايران سعي در توسعۀ سطح كشت و توليد برخي محصولات مانند گندم، ذرت، چغندرقند و سويا از راه دخالت هر چه بيشتر در سازوكار بازار و ايجاد انحراف در قيمت نهاده‌ها و ستاده‌هاي كشاورزي دارد. توجه به روند رو به رشد انحرافات قيمتي، مانند افزايش شتابان قيمت‌هاي تضميني و داخلي، نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي گذشته و حال بخش كشاورزي ايران اين بخش را نوزاد و غير مولد نگاه مي‌دارد. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، پيشنهاد شده است كه در نحوة اعطاي يارانه به توليدكنندگان محصولات تجديد نظر شده و در جهت حذف يارانه‌هاي اضافي اقدام شود. همچنين، تنوع بخشي به سياست‌هاي حمايتي، به ويژه بيمه‌اي، و تجديد نظر در سياست قيمت‌گذاري بايد در دستور كار سياست‌گذاران قرار گيرد.

واژه هاي كليدي: سياست هاي حمايتي، بخش كشاورزي، محصولات زراعي، برآورد حمايت از توليد كننده، برآورد حمايت از مصرف كننده، برآورد حمايت از خدمات عمومي و برآورد حمايت كل.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱