جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۸۵/۳۶ شماره طرح:
بررسي پراكنش، فراواني جمعيت و برخي ويژگيهاي زيستي دو پاي فيروز عنوان طرح:
دكتر محمود كرمي مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۷/۴/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۷/۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۱۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

به عنوان يك گونه ي جديد در دنيا نخستين بار در (Allactaga firouzi) دوپاي فيروز

ايران در جنوب شهرستان شهرضا شناسايي و هنوز از منطقه ي ديگري گزارش نگرديده است. اين

گونه تا سال 2009 ميلادي به واسطه ي جمعيت كم در زمره ي گونه هاي درآستان هي انقراض در

فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت طبق هبندي مي شد اما پس از ارزياب يهاي گسترده در طبقه

"كمبود داده ها" جاي گرفت. اطلاعات بسيار كمي در مورد گونه و زيستگاه آن در مدت سي سال

گذشته منتشر گرديده است. انجام اين پژوهش به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل بدست آوردن

اطلاعاتي در مورد ساختار لانه ها، رژيم غذايي، دوره ي زادآوري، زمستان خوابي، تابستان خوابي،عوامل

تهديدكننده، جوندگان همزيست و انگل هاي خارجي اين گونه انجام شد. اطلاعات حاصل از اين

پژوهش مي تواند به عنوان پايگاه اطلاعاتي جهت حفاظت از دوپاي فيروز و مديريت زيستگاه اين

گونه آندميك مورد استفاده قرار گيرد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱