جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۱۲/۰۱ شماره طرح:
بررسي اثر محافظت پرتوي كوجيك اسيد در موشهاي پرتو ديده با آزمون بقاء عنوان طرح:
سيد جلال حسيني مهر مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۳/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پرتوهاي يونيزان در حين عبور از سلول با توليد راديكالهاي آزاد منجربه آسيب و مرگ سلولي مي شود. تركيباتي كه به عنوان محافظ پرتو عمل مي كنند با بدام اندازي راديكالهاي آزاد موجب كاهش اثر سوء پرتوهاي يونيزان مي شوند.كوجيك اسيد تركيب طبيعي است كه خواص آنتي اكسيدانتي دارد. در اين تحقيق اثر محافظت پرتوي كوجيك اسيد بعنوان فراورده طبيعي در موش هاي پرتو ديده با ازمون بقاء بررسي شد. كوجيك اسيد در دوزهاي 142، 175 و 350 ميلي گرم بر كيلوگرم به موشها در گروه هاي مختلف بصورت زير جلدي يكساعت قبل از دوز 8 گري اشعه گاما تزريق شد. ميزان مرگ و مير حيوان در طي 30 روز بررسي شد و درصد بقاء عبارتند از: 5%، 5%، 0%، 30% و 40% در گروه هاي كنترل، mg/kg 142، mg/kg 175، mg/kg 232 و mg/kg 350 بود درصد بقاء در حيوانات تيمار شده با آميفوستين ) دوز mg/kg 200) 40% بود. بيشترين درصد بقاء در موشهاي تيمار شده با كوجيك اسيد در دوز mg/kg 350 مي باشد. اثر آنتي اكسيدانتي كوجيك اسيد با آزمون دي فنيل پيكريل هيدرازيل بعنوان راديكال آزاد پايدار بررسي شد كه نشان دهنده خاصيت آنتي اكسيدانتي كوجيك اسيد بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه كوجيك اسيد با اثر آنتي اكسيدانتي در محافظت حيوانات در برابر اشعه موثر بود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱