جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۷/۴  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه

در انتهاي طرح هاي پژوهشي مصوب صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور، مجريان طرح ها دستاورد هاي خود را در قالب يک گزارش مستند کرده و به صندوق ارسال مي دارند. بعد از تحويل و تاييد اين گزارشات و همچنين ساير تعهدات (شامل محصولات توليد شده، مقالات ISI و غيره) پروژه در عمل پايان مي پذيرد. اين گزارش هاي پاياني از طريق کتابخانه ديجيتال وبگاه صندوق در معرض ديد ساير پژوهشگران قرار مي گيرد.

توجه: در حال حاضر تعداد ۱۴۳۶ طرح مصوب صندوق در مرحله اجرا (عقد تفاهم نامه، نظارت، پايان يافته و منتظر چاپ مقالات و يا تحويل محصول آزمايشگاهي) قرار دارند و گزارشات پاياني آنها بعد از اختتام کامل به تعداد ۱۹۸ گزارش موجود در کتابخانه ديجيتال اضافه خواهند شد. ليست طرح هاي مصوب صندوق در کتابخانه طرح هاي مصوب موجود است.

شايان ذکر است اين کتابخانه صرفا طرح هاي پژوهشي صندوق را پوشش مي دهد و شامل طرح تجاري سازي، ثبت اختراع و طرح هاي ارجاعي از بنياد ملي نخبگان نمي باشد.

نکته: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد.

خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۹۱/۸/۶ توكل پاكيزه اثرات جذب ميان باندي در پاسخ نوري نانوذره هاي فلزي ۹۰۰۰۰۶۲۵ ۱
۹۱/۸/۶ مازيار گودرزي بهينه سازيهاي آگاه به نوسان پروسه ساخت در تراشه هاي چندپردازنده اي ۸۹۰۰۳۱۵۹ ۲
۹۱/۸/۱ امير رضا خويي مدلسازي ترك و ناپيوستگي در محيط هاي خاكي اشباع به روش المان محدود تعميم يافته ۹۰۰۰۲۴۵۳ ۳
۹۱/۷/۳۰ سعيد پاك طينت مهدي آبادي بررسي كشف ابر تقارن در آزمايش CMS در CERN ۸۹۰۰۱۸۶۰ ۴
۹۱/۷/۱۶ حميدرضا كوفي گر كنترل فعال مقاوم ارتعاشات تيرهاي انعطاف پذير در سازه هاي هوشمند با بهره گيري از سنسورها و محركهاي پيزوالكتريك ۸۹۰۰۱۱۴۹ ۵
۹۱/۷/۱۶ علي كاوه تحليل بهينه سازه‌ها با بكارگيري روشهاي گرافها, و طراحي بهينه سازه‌ها با استفاده از الگوريتمهاي فراكاوشي ۹۱۰۰۱۸۰۵ ۶
۹۱/۷/۲ اعظم بوالحسني طراحي واكسنهاي نوتركيب ليشمانيا تارنتولي غير پاتوژنيك بيان كننده آنتي ژن E7 ويروس پاپيلوماي انساني نوع 16 متصل شده به پروتئين شوك حرارتي Gp96 و ارزيابي توانايي تحريك سيستم ايمني آنها در مدل توموري موش C57BL/6 ۸۹۰۰۰۵۸۸ ۷
۹۱/۶/۲۵ علي ايرانمنش محاسبه تعدادي از انديسهاي توپولوژيكي براي تعدادي از نانولوله ها و نانو چنبره ها ۸۷۰۴۰۳۵۱ ۸
۹۱/۶/۲۵ يوسف حميداوغلي بهينه سازي توليد درون شيشه اي گياهچه استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) و بررسي كشت و سازگاري آن در استان گيلان ۸۷۰۴۱۴۸۸ ۹
۹۱/۴/۳۱ مجتبي كافي مطالعه تغييرات هورمون هاي تيروييدي و پروژسترون سرم، فعاليت آنزيمي در ترشحات گردن رحم و ارتباط آنها با شاخص هاي انرژي در دوره پس از زايمان در گاو شيري پرتوليد: مقايسه بين گاوهاي پرتوليد بارور و گاوهاي پرتوليد با باروري كم ۸۶۱۱۸۳۴ ۱۰
۹۱/۴/۵ محمد جوان مطالعه اثر ويتامين هاي E و3D بر ميزان مرگ سلولي و بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي به دنبال تزريق اتيديوم برومايد ۸۷۰۲۰۴۹۱ ۱۱
۹۱/۳/۲۴ محمد سعيد عبائي مطالعه واكنش‌هاي چندجزيي با استفاده از محيط آب و ارگانوكاتاليست‌ها ۸۸۰۰۲۴۴۹ ۱۲
۹۱/۳/۲۳ داريوش كياني گرافهاي كيلي وابسته به حلقه هاي متناهي جابجايي ۸۹۰۰۰۶۶۱ ۱۳
۹۱/۳/۲۰ علي كاوه الگوريتم‌هاي فراكاوشي براي طراحي و تحليل بهينه سازه‌هاي اسكلتي ۹۰۰۰۶۲۲۲ ۱۴
۹۱/۳/۲۰ مسعود شيدايي بررسي سيستماتيكي و بيوسيستماتيكي گونه هاي چنس زنگوله اي (Onosma) در ايران ۸۹۰۰۲۷۷۳ ۱۵
۹۱/۳/۱۷ معصومه ابتكار بررسي تاثيرات تنظيمي سايتوكاينها بر توانايي بازازي مغز استخوان پس از پيوند با سلولهاي CD34 خون بند ناف ۸۴۱۰۲/۲۱ ۱۶
۹۱/۳/۱۰ منيژه مختاري ديزجي بررسي تاثير پروتوكل هاي تقطيع دوز تابشي بهينه امواج فراصوت دوفركانسه در حضور حساس كننده صوتي در درمان سونوديناميكي تومورهاي آدنوكارسينوماي پستان مدل حيوانيBalb/c ۸۶۰۱۲/۰۸ ۱۷
۹۱/۳/۸ علي عبادي ارزيابي ژنوتيپهاي بدست آمده از تلاقي اقلام بي دانه و دانه دار انگور جهت يافتن ژنوتيپهاي برتر براي اهداف تازه خوري و كشمشي ۸۴۰۹۵/۱۷ ۱۸
۹۱/۲/۲۳ گيتي تركمان بررسي اثر شدت جريان تحريك كاتدال بر پتانسيل آسيب ، قدرت كششي بافت و آزاد سازي فاكتور رشد اندوتليال عروقي در دوره ترميم زخم پوستي ۸۷۰۴۰۷۹۸ ۱۹
۹۱/۲/۴ دكتر عليرضا عشوري بررسي اثر تيمار شيميايي بر خصوصيات سطح الياف چند ماده ليگنوسلولزي براي كاربرد در ساخت چند سازه چوب-پلاستيك ۹۰۰۰۱۲۱۹ ۲۰

برو به صفحه  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳