جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۷/۳  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۸۷/۱/۱۸ هادي سوالوني آرشيتكت (معماري يا مجسمه سازي) سيستم هاي لايه هاي نازك، تعيين خواص اپتيكي و ساختاري آنها و ساخت پلاريزورهاي خطي نوري ۸۴۰۸۳/۰۴ ۱
۹۰/۸/۲۱ احسان توابي آناليز آماري از رصدهاي فضايي سيخكهاي خورشيدي و رفتار موج گونه آنها ۸۹۰۰۰۱۱۲ ۲
۸۹/۴/۲۰ رضا مشكاني اثر اسيدهاي چرب پالميتات و اولئات بر مقاومت به انسولين و بيان ژن، پروتئين و فعاليت پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B در رده سلولهاي عضلاني C2C12 ۸۷۰۴۰۲۷۷ ۳
۹۱/۸/۶ توكل پاكيزه اثرات جذب ميان باندي در پاسخ نوري نانوذره هاي فلزي ۹۰۰۰۰۶۲۵ ۴
۹۰/۸/۲۶ سيد مسعود نبوي زاده اثرات سينتيكي ايزوتوپ دوتريم در واكنشهاي اكسايشي افزايشي ۸۸۰۰۱۳۹۱ ۵
۸۸/۸/۸ مرتضي منيري اجتماع زنجيرهاي مدلهاي كريپكي نظريه هاي شهودي ۸۶۰۷۳/۲۳ ۶
۸۷/۴/۲۵ مرتضي منيري اجتماع زنجيرهي مدل هاي كريپكي نظريه هاي شهودي ۸۶۰۷۳/۲۳ ۷
۸۸/۶/۱۲ بهرام همتي نژاد ارايه و كاربرد الگوريتمهاي جديد كمومتريكس براي اندازه گيري ساده و سريع داروها در پلاسماي بيماران با استفاده از اسپكتروفلوريمتري ۸۵۱۲۳/۴۲ ۸
۹۱/۳/۸ علي عبادي ارزيابي ژنوتيپهاي بدست آمده از تلاقي اقلام بي دانه و دانه دار انگور جهت يافتن ژنوتيپهاي برتر براي اهداف تازه خوري و كشمشي ۸۴۰۹۵/۱۷ ۹
۸۹/۸/۲۴ دكتر عباس صمدي ارزيابي شاخصهاي قابليت استفاده پتاسيم در خاكهاي تحت زراعت چغندر قند و اراضي غيرزراعي همجوار در استان آذربايجان غربي ۸۴۰۷۵/۴ ۱۰
۸۷/۱۲/۲۵ پرويز عبدالمالكي ارزيابي تاثير اعمال ميدان مغناطيسي و امواج الكترو مغناطيس بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت در سيستم هاي زيستي ۸۴۰۰۸ ۱۱
۹۱/۱/۱۵ نصرت اله ضرغامي ارتباط بين مقادير هورمونهاي مشتق شده ازبافت چربي و ميزان بيان ژن رسپتورهاي استروژن(ER beta وER alpha )درزنان چاق وبا وزن نرمال مبتلا به سرطان پستان بااستفاده ازReal Time PCR ۸۸۰۰۰۶۰۴ ۱۲
۸۹/۹/۲۸ احمد علي نور بالا ارتباط پايگاه اجتماعي– اقتصادي، تبعيض و عدالت اجتماعي ادراك شده با سلامت روان ۸۶۰۵۲/۱۷ ۱۳
۹۰/۸/۳ علي شفقت استخراج و اندازه گيري امگا-3 در تعدادي از گياهان ايران ۸۸۰۰۲۰۷۹ ۱۴
۸۷/۲/۳۱ كمال الدين حق بين استفاده از مشتقات دي آزوئه كتكول و گوآياكول ۸۳۰۷۰ ۱۵
۸۷/۱/۲۹ كاظم ديندار صفا اصلاح شيميايي پليمرهاي گليسيديل متاكريلات با تركيبات حجيم آلي سيلسيم دار ۸۴۰۲۰ ۱۶
۸۹/۱/۱۸ سعيد رعيتي اكسايش همگن و غير همگن هيدروكربن ها با دهنده هاي اكسيژن گوناگون در حضور كمپلكس هاي فلزي بتاتترابرومومزوتترا آريل پورفيرين ها به عنوان كاتاليزور ۸۷۰۴۰۸۴۸ ۱۷
۸۹/۴/۴ دكتر علي مسعودي نژاد الگوريتمي ابتكاري براي آشكارسازي موتيف در شبكه هاي زيستي بعنوان بلوكهاي ساختاري سيستم بيولوِِژي ۸۸۰۰۱۴۲۹ ۱۸
۹۱/۳/۲۰ علي كاوه الگوريتم‌هاي فراكاوشي براي طراحي و تحليل بهينه سازه‌هاي اسكلتي ۹۰۰۰۶۲۲۲ ۱۹
۸۹/۴/۱۰ مرتضي احساني بازيافت رنگهاي پودري ضايعاتي ۸۵۰۲۶/۰۲ ۲۰

برو به صفحه  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳