جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۴/۳  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۸۷/۱۱/۱ دكتر محمدرضا غلامي ساخت كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد پوشش داده بوسيله آپاتيت ۸۴۰۹۳/۰۸ ۱۴۱
۸۷/۱۰/۲۳ سهراب حاجي زاده بررسي آثار تحمل به ايسكمي ناشي از هيپراكسي نورموباريك بر تغيير بيان ژن ناقلين گلوتامات 1، 2، 3 و تغيير غلظت TNF-α سرم ۸۵۰۵۲/۲۷ ۱۴۲
۸۷/۱۰/۲ عليرضا سالمكار ضربگر شور و پوشش ها از جبرهاي لي ۸۵۱۲۳/۴۱ ۱۴۳
۸۷/۹/۳۰ محمود سلماسي زاده مباني طراحي و تحليل الگوريتم ها و پروتكل هاي رمزنگاري ۸۴۱۰۴/۳۰ ۱۴۴
۸۷/۹/۲۳ علي اكبر موسوي موحدي طراحي و مطالعه آنزيم هاي مصنوعي ۸۳۰۵۳ ۱۴۵
۸۷/۹/۱۲ سوسن كبودانيان اردستاني بررسي اثرات ضد ليشمانيايي مشتقات جديد ۲و ۵‐دي استخلافي ‐ ۱و ۳و ۴ ۸۴۱۱۲ ۱۴۶
۸۷/۸/۳۰ جلال برزين طراحي و ساخت دستگاه توليد غشاهاي الياف توخالي بر پايه پلي‌اترسولفون در مقياس نيمه صنعتي ۸۴۱۲۲ ۱۴۷
۸۷/۸/۳۰ علي مرسلي سنتز، شناسايي و مطالعات ساختاري و بررسي خواص گرمايي پليمرهاي كئوردينانسيوني جديد از Tl(I), Pb(II), Hg(II), Bi(II), Zn(II), Cd(II) با ليگاندهاي اكسو دندانه اي و مشتقات بتادي كتونها ۸۴۱۱۸ ۱۴۸
۸۷/۸/۲۵ كيميا كهريزي بررسي لوكوس هاي مختلف در سندرم اشر ۸۵۰۳۳/۱۰ ۱۴۹
۸۷/۸/۳ سيما رأفتي سيدي يزدي جستجو براي فاكتورهاي ويرولانس در انگل غير بيماري¬زاي ۸۴۱۰۲/۱۶ ۱۵۰
۸۷/۷/۱۴ سعيد امامي سنتز كينولونهاي جديد داراي حلقه كومارين و بررسي اثرات ضد ميكروبي آنها ۸۴۱۲۲/۴۴ ۱۵۱
۸۷/۷/۱ سيد محمد باقر كاشاني فضا فرم هاي لورنتزي از نقض همگني يك ۸۳۲۱۱ ۱۵۲
۸۷/۶/۲۹ خداداد نظري تهيه بيوكاتاليست هاي مواد كريستالي مزوحفره/ پراكسيداز و كاربرد آنها در حذف تركيبات فنلي و سنتز پليمرهاي رسانا ۸۴۱۶۸ ۱۵۳
۸۷/۶/۲۸ محمدحسين بهشتي طراحي آميزه و تكنولوژي ساخت قطعات كامپوزيتي با كارايي بالا ۸۴۰۷۶/۲ ۱۵۴
۸۷/۶/۲۵ علي اكبر پورفتح اله توليد سلولهاي دندرتيك مهندسي شده موشي با استفاده از ۸۴۱۲۲/۳۴ ۱۵۵
۸۷/۶/۶ ناصر صفري روش‌هاي سنتز در كمپلكس‌هاي آهن با ليگاندهاي غيريكسان نظير فنانترولين، بي‌پيريدين، دي‌متيل‌سولفوكسايد و ... از كمپلكس‌هاي با ليگاند يكسان ۸۵۰۴۳/۱۲ ۱۵۶
۸۷/۶/۱ علي افضلي كوشا مدلسازي ترانزيستورها و طراحي بهينه مدارات ديجيتال ۸۵۰۶۴/۴۳ ۱۵۷
۸۷/۵/۳۱ حميد يگانه تهيه و بررسي خواص پوشش هاي پلي يورتاني به عنوان عايق الكتريكي براي سيم هاي مغناطيسي ۸۳۰۱۸ ۱۵۸
۸۷/۵/۲۷ رامين ميري سنتز و بررسي اثرات سميت سلوي برخي از مشتقات نيتروايميدازوليل-ديهيدروپيريدين ۸۴۰۸۶ ۱۵۹
۸۷/۵/۵ علي ايمانپور دو گاني AdS/CFT و شكست ابرتقارن از طريق شار ۸۴۱۰۶ ۱۶۰

برو به صفحه    ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳