جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۸۹/۳/۱۵ ولي الله ولي زاده پترولوژي، ديناميك و مكانيسم جايگيري كمپلكس گرانيتوئيدي ملاير با استفاده از انيزوتروپي مغناطيس‌شدگي ۸۶۱۰۳/۳۲ ۱۰۱
۸۹/۳/۱ ‏ مهران غلامين‏ تهيه واكسن دندريتيكي تحريك شده با توتال ‏mRNA‏ توموري جهت ايمونوتراپي سرطان مري ‏ ۸۶۱۰۲/۳۶ ۱۰۲
۸۹/۱/۱۸ سعيد رعيتي اكسايش همگن و غير همگن هيدروكربن ها با دهنده هاي اكسيژن گوناگون در حضور كمپلكس هاي فلزي بتاتترابرومومزوتترا آريل پورفيرين ها به عنوان كاتاليزور ۸۷۰۴۰۸۴۸ ۱۰۳
۸۸/۱۲/۱۵ الهه الهي جستجوي جهش در ژن Parkin PARK2 ميان بيماران ايراني مبتلا به پاركينسون ۸۴۱۱۳/۱۱ ۱۰۴
۸۸/۱۲/۱۴ نيما پروانه بررسي جهش‌هاي ژن كد كننده CD18 (ITGB2 )در بيماران با تشخيص باليني LAD-1 (Leukocyte Adhesion Deficiency type 1) ۸۷۰۲۰۵۳۲ ۱۰۵
۸۸/۱۱/۳۰ علي محمد اصغري شيوع ناشنوايي و اختلالات شنوايي در جمعيت تهران و عوامل موثر بر آن 1387 ۸۴۱۰۲/۱۹ ۱۰۶
۸۸/۱۱/۲۹ داود نعمت الهي سنتز الكتروشيميائي مشتقات جديد فعال بيولوژيك كومستان ها به كمك اكسايش مشتقات كتكول در حضور 4- مركاپتوكومارين) ۸۴۰۶۷ ۱۰۷
۸۸/۱۰/۲۴ محمد حسن انتظاري تهيه نانو ذرات نيمه هادي و كامپوزيت آنها به كمك امواج ۸۵۱۰۳/۳۱ ۱۰۸
۸۸/۹/۳۰ غلامرضا كريمي بررسي اثرات ايمونوتوكسي سيته پاراكوات بر روي موش Balb/C ۸۷۰۴۰۰۳۳ ۱۰۹
۸۸/۹/۷ دكتر مسعود شيدائي بررسي تنوع ژنتيكي جمعيتهاي مختلف زيتون وحشي با استفاده از خصوصيات مورفولوژيكي، سيتوژنتيكي و ماركرهاي مولكولي RAPD ۸۶۰۳۳/۱۱ ۱۱۰
۸۸/۸/۲۳ سيد مسعود نبوي زاده تركيبات آريل پلاتين حاوي ليگاندهاي بي فسفيني بويژه 1و′1-بيس(دي فنيل فسفينو)فروسن ۱۳/۸۶۰۳۳ ۱۱۱
۸۸/۸/۲۱ ابراهيم واشقاني فراهاني بررسي اثر تركيب خوراك و راهبرد خوراك دهي بر ميزان توليد PHB از متانول ۸۵۰۴۴/۳۰ ۱۱۲
۸۸/۸/۲۱ دكتر سيد صفدر حسيني بررسي و ارزيابي برنامه هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران در چهاريرنامه توسعه (1386-1368) ۸۷۰۸۵/۲۷ ۱۱۳
۸۸/۸/۱۰ برهمن موثق گسست كاهشي دي سلنيدهاي آلي به وسيله سيستم هاي Zn/AlCl¬3 و/يا Zn/RuCl3: كاربردهاي جديد سلنولات هاي روي به عنوان منابع هسته دوستي در فرايندهاي آلي و كاربردهاي نوين واكنش گر KF/Al2O3 در ساختن تركيبات گوگرددار ۸۶۰۶۳/۲۱ ۱۱۴
۸۸/۸/۸ مرتضي منيري اجتماع زنجيرهاي مدلهاي كريپكي نظريه هاي شهودي ۸۶۰۷۳/۲۳ ۱۱۵
۸۸/۷/۹ محمودرضا حيدري بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي مشتقات جديد ريجيد شده ۸۴۰۱۴ ۱۱۶
۸۸/۶/۱۲ بهرام همتي نژاد ارايه و كاربرد الگوريتمهاي جديد كمومتريكس براي اندازه گيري ساده و سريع داروها در پلاسماي بيماران با استفاده از اسپكتروفلوريمتري ۸۵۱۲۳/۴۲ ۱۱۷
۸۸/۶/۱ حسين سعيدي طراحي، ساخت و بكارگيري يك دستگاه محفظه تكنفره اكسيژن هيپرباريك براساس استانداردها و كدهاي ‏پذيرفته شده بين المللي ۸۴۱۲۲/۳۰ ۱۱۸
۸۸/۵/۶ عليرضا فرومدي سنتز وبررسي اثرات ضد ميكروبي مشتقات جديد 2- -Nاكسو و 2- اكسي ايمينو -2- فنيل اتيل گتي فلوكساسين در شرايط In vitro ۸۶۰۸۳/۲۸ ۱۱۹
۸۸/۵/۱ بابك شكري بررسي خصوصيات بنيادي نانو مواد، خصوصيات بنيادي نانو كلاسترها و نانو پودرهاي فلزي، انرژي پيوندي دروني، ناپايداري پيوندهاي سطحي، اكتيويته، قابليت واكنش و قابليت اگلومريشن ۸۵۱۲۳/۴۴ ۱۲۰

برو به صفحه    ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳