جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۹۰/۹/۱ غلامرضا احمديان نمايش پروتئينهاي نوتركيب بر روي سطح باكتري باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز ۸۸۰۰۱۱۹۱ ۴۱
۹۰/۹/۱ هدايت الله قورچيان طراحي بيوسنسور مبتني بر كمپوزيت مايع يوني-نانولوله كربني ۸۸۰۰۰۱۰۹ ۴۲
۹۰/۸/۲۶ سيد مسعود نبوي زاده اثرات سينتيكي ايزوتوپ دوتريم در واكنشهاي اكسايشي افزايشي ۸۸۰۰۱۳۹۱ ۴۳
۹۰/۸/۲۱ احسان توابي آناليز آماري از رصدهاي فضايي سيخكهاي خورشيدي و رفتار موج گونه آنها ۸۹۰۰۰۱۱۲ ۴۴
۹۰/۸/۱۵ شهرام صداقت حور مصرف سه نوع اسانس پرمصرف جهاني به منظور بهبود كيفيت چاي سياه ايراني ۸۸۰۰۰۲۳۰ ۴۵
۹۰/۸/۳ علي شفقت استخراج و اندازه گيري امگا-3 در تعدادي از گياهان ايران ۸۸۰۰۲۰۷۹ ۴۶
۹۰/۸/۲ سيد شمس الدين مهاجرزاده ساخت و بررسي سنسورهاي شتاب با تكنولوژي ريزماشينكاري سيليكان (MEMS) ۸۷۰۲۰۱۱۵ ۴۷
۹۰/۸/۱ حجت ويسي سنتز تك مرحله اي سولفوناميدها به عنوان تركيبات دارويي از تيولها با استفاده از N-كلروسوكسيناميد ۸۹۰۰۱۴۷۷ ۴۸
۹۰/۷/۱۵ فاطمه نيرومند حسيني سهم انتالپي و انتروپي در مونومريزاسيون كمپلكسهاي دوهسته اي رنيم با ليگاندهاي نيتروژن دهنده ۸۷۰۴۰۶۹۹ ۴۹
۹۰/۷/۱۵ فرزين مرندي سنتز و شناسايي ساختاري برخي از كمپلكسهاي فلزات اصلي با مخلوط ليگاندهاي هتروآروماتيك و β-دي كتونهاي ۸۴۳۷۱۵ ۵۰
۹۰/۶/۳۰ مسعود مشهدي اكبر بوجار بررسي بيولژيكي گياهان منطقه معدن موليبدن سنج به منظور يافتن گونه هاي داروئي، زراعي با توانمندي بيش انباشتگري موليبدن ۸۷۰۴۱۶۶۱ ۵۱
۹۰/۵/۳۰ سيد خطيب الاسلام صدرنژاد سنتز نانو ذرات اكسيد نيكل توسط رسوب دهي شيميايي ۸۶۰۹۶/۱۶ ۵۲
۹۰/۵/۲۰ ميرفضل اله موسوي بررسي اينتركليشن ليتيم در نانواكسيدها و نانوكامپوزيتها ۸۳۱۳۵ ۵۳
۹۰/۵/۱۲ نغمه ستاراحمدي بررسي بيوفيزيكي تاثير برخي ليگاندها در گلايكه شدن پروتئين هموگلوبين انساني ۸۸۰۰۰۱۳۹ ۵۴
۹۰/۴/۱۹ ابراهيم اصل سليماني بررسي خواص الكتريكي و نوري لايه هاي بلوري اكسيد روي خصوصيت يابي رفتار آنها و استاندارد نمودن شرايط توليد ۸۴۰۹۶/۱۸ ۵۵
۹۰/۴/۱۴ بهرام گليايي بررسي اثر هايپرترميا و دارويQuercetin بر بيان پروتئين شوك حرارتي Hsp70 در مدل كشت اسفروئيد از سلول هاي سرطان پروستات DU 145 ۸۴۱۴۶ ۵۶
۹۰/۳/۱۸ ناصر صفري طراحي وسنتز ماكرومولكول هاي پورفيرين و پورفيرين-فتالوسيانين با ساختار گستردهπ در ابعاد نانو ۸۷۰۲۰۴۰۳۵ ۵۷
۹۰/۳/۲ عبدالرضا ميرمحسني تهيه و ساخت نانوفايبرهاي هوشمند با استفاده از نانو لوله هاي كربني ۸۶۰۹۶/۱۸ ۵۸
۹۰/۳/۱ يوسف ثبوتي تاليف و انتشار كتاب اقليم و تغييرات آن در سده‌هاي بيستم و بيست‌ويكم ۸۹۰۰۳۳۷۳ ۵۹
۹۰/۲/۳۰ محمد علي حاج عباسي مطالعه تاثير قارچهاي اندوفايت بر گياه پالايي آلاينده هاي آلي و معدني در خاك ۸۷۰۴۱۶۰۲ ۶۰

برو به صفحه    ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳