جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۲  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۸۶/۱۲/۲ محمد پازوكي فرآوري كائولن با روش ميكروبي به منظور جداسازي تركيبات آهن ۸۴۰۸۶/۱۳ ۱۸۱
۸۶/۱۱/۳۰ سيده زهرا بطحائي بررسي اثر الفاء شپرون‌ها بر درمان يا كاهش عوارض ديابت قندي (تيپ I) ۸۳۱۳۰ ۱۸۲
۸۶/۱۱/۱۰ محسن اميني سنتز و بررسي اثرات بيولوزيك انالوگهاي سلكوكسيب و روفكوكسيب به عنوان مهاركننده هاي اختصاصي سيكلواكسيژناز-2 ، جايگزيني فارماكوفور سولفوناميد با بيوايزواستر حلقه تترازول ۸۳۰۵۹ ۱۸۳
۸۶/۱۱/۱۰ محمد صال مصلحيان پايداري معادلات تابعي به مفهوم هايرز-الام-راسياس ۸۴۰۵