جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  معرفي و عملکرد صندوق  

"صندوق اعتقاد دارد حمايت از پژوهشگران به صور مختلف از جمله در جهت تجاري سازي نتايج کارهاي پژوهشي آنها، کرسي هاي پژوهشي، ثبت اختراعات و غيره نه تنها به روند توسعه علمي و استقلال و خودکفايي کشور کمک ميکند بلکه ظرفيتهاي علمي ايجاد شده زمينه مساعدي را براي جلوگيري از فرار مغزها فراهم کرده و شايد هم به نوعي به بازگشت نخبگان کشور به ميهن اسلامي کمک مي نمايد."


لطفا فايل بهنگام گزارش عملکرد صندوق در قالب فايل PDF را از اينجا دريافت داريد.

فهرست مطالب:


معرفي

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه‌هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فن‌آوران موجبات ترقي، تعالي، توسعة علمي و فناوري و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي کشور فراهم مي‌سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند جامعه به‌منظور استفاده از مشارکت و همکاري‌هاي علمي آنان در زمينه‌هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوري و توسعه از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. براي نيل به اين هدف، در راستاي تحقق بند ۴ اصل سوم قانون اساسي و به استناد بند ۱۶ مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهي مناسب براي توليد علم و فناوري و هم‌افزايي علم، توليد و ثروت و آماده‌سازي بستر اجرايي آن‌ها در جهت سوق‌دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به مردم و در نهايت توسعه پايدار کشور، به شرح اين اساسنامه تأسيس مي‌گردد.

طبق ماده يک اساسنامه، صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و محل آن در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خواهد بود.

هدف از تأسيس صندوق، شکوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم، فناوري و تجاري‌سازي و بهره‌مند‌شدن مردم از نتايج آن‌ها، از طريق ارائه کمک‌ها و خدمات حمايتي و مادي و معنـوي به پژوهشگران و فناوران حوزوي و دانشگاهي ايراني اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد.

در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه هاي تحقيقاتي مورد حمايت قرار مي گيرند که بر اساس نيازها و مزيت هاي کشور توصيف شده باشند. منبع مورد استفاده در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي کتاب چاپ شده در اولويت تحقيقاتي شوراي پژوهشهاي علمي وقت کشور است. کارگروه هاي تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور موظف هستند اولويت ها را در رشته هاي مختلف با شرايط زماني تطبيق داده و استفاده نمايند.

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور تلاش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري سازي نتايج تحقيقات پژوهشي محققين کشور و استفاده از مزيت هاي متراتب فاصله بين تحقيق و توسعه (R&D) را کوتاه نموده و ارتباط بين مراکز علمي و صنعتي را به شکل اصولي و علمي سامان دهي و حمايت نمايد.

فهرست مطالب

ارکان صندوق

ارکان صندوق عبارتند از:

 • الف: هيأت امنا
 • ب: رئيس صندوق
 • ج: کميته تخصصي

هيات امنا:

هيات امناي صندوق متشکل است از:

۱ـ معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهوري (رئيس هيأت امنا)

۲ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

۳ـ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي

۴ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري

۵ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

۶ ـ وزير جهاد کشاورزي

۷ـ وزير صنايع و معادن

۸ ـ وزير نفت

۹ـ وزير نيرو

۱۰ـ رئيس جهاد دانشگاهي

۱۱ـ رئيس هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره

۱۲ـ پنج نفر از اساتيد، پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوي و دانشگاهي کشور به پيشنهاد رئيس صندوق و حکم رئيس هيئت امناء

۱۳ـ رئيس صندوق (دبير هيأت امناء)

رئيس صندوق:

رئيس صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است که با پيشنهاد و حکم رئيس هيأت امناء و تصويب هيأت امناء براي مدت ۴ سال منصوب مي‌شود. انتصاب مجدد وي صرفاً براي يک دوره متوالي ديگر بلامانع مي‌باشد.

کميته تخصصي:

اعضاي کميته تخصصي صندوق از بين پژوهشگران و فناوران برجسته کشور كه داراي سوابق درخشان علمي و اجرايي از قبيل برخورداري از آثار علمي و فناوري در معيار بين‌المللي، مقالات چاپ شده در مجلات معتبرداخلي و بين‌المللي، ثبت اختراع و اكتشاف در مراجع معتبر، آشنا با علوم و فنون روز جهان، آشنا با نيازهاي علمي، پ‍ژوهشي و فناوري كشور باشند، توسط رئيس صندوق معرفي و پس از تصويب کميسيون دائمي هيأت امناء با حکم رئيس هيأت امناء به مدت چهار سال منصوب مي‌گردند.

فهرست مطالب

اهداف و رسالت صندوق

اهداف صندوق:

 • فراهم نمودن زمينه تبادل اطلاعات پژوهشي
 • ايجاد ساختار و زمينه هاي مناسب جهت همکاريهاي پژوهشي
 • بستر سازي مناسب جهت توليد و انتقال تکنولوژي
 • حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتايج پژوهش
 • کمک به گسترش مرزهاي دانش و توليد علم
 • کمک به تجاري سازي نتايج پژوهش
 • تسهيل در بهره گيري جامعه از نتايج پژوهش

حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران هم اکنون به روش هاي زير صورت ميپذيرد:

۱ - کمک به اجراي طرحهاي تحقيقاتي

۲ - تجاري سازي نتايج پژوهشي محققان

۳ - کرسي پژوهشي     

۴ - گرنت

۵ - کمک به ثبت اختراعات پژوهشگران در داخل و خارج از کشور

۶ - ثبت ايده ها و طرح ها (برخورداري صاحبان ايده ها و طرح ها از منافع حقوقي آنها)

۷ - کمک براي به ثمر رساندن نوآوري ها و خلاقيت هاي منجر به توليد

۸ - حمايت از ايجاد و توسعه زير ساخت هاي پژوهشي

۹ - و ديگر فعاليت هاي حمايتي

فهرست مطالب

کمک به اجراي طرح هاي تحقيقاتي

پروژه هاي تحقيقاتي در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور به دو شکل تعريف ميشوند:

۱) سفارش طرح تحقيقاتي توسط صندوق بر اساس نيازهاي جاري و راهبردي کشور و بر مبناي اولويتهاي پژوهشي

۲) ارائه طرح توسط پژوهشگر

اولويت طرح ها:

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور براي حمايت از طرح هاي پژوهشي که داراي يک يا چند مشخصه ذيل باشند اولويت قائل است:

۱) به صورت تيمي اجرا گردند

۲) ميان رشته اي باشند

۳) فرا رشته اي باشند

۴) با همکاري چند مرکز علمي داخل کشور انجام شوند

۵) با همکاري مراکز علمي داخل و خارج کشور تعريف شده باشند

۶) در راستاي توليد علم، حل مشکلات کشور، استفاده از مزيت هاي کشور و در جهت توليد ثروت و دانش فني باشند

عرصه هاي پژوهشي:

براي مشاهده عناوين عرصه هاي پژوهشي در شاخه هاي مختلف علمي اين صفحه را مشاهده نماييد.

مراحل تصويب طرح ها:

طرح ها پس از دريافت، از نظر تکميل بودن اطلاعات بررسي ميشوند و سپس بر اساس زمينه تحقيقاتي به کارگروه هاي تخصصي مربوطه ارجاع داده ميشوند. پروژه هاي پيشنهادي در کارگروه هاي تخصصي ذيربط مورد بررسي قرار مي گيرند. چنانچه پروژه هاي پيشنهادي در راستاي توليد علم، گسترش مرزهاي دانش و در جهت حل مشکلات و استفاده از مزيت هاي کشور باشد چند داور از بين محققين برجسته داخل و خارج کشور و مرتبط با زمينه طرح براي داوري انتخاب شده و طرح براي داوران ارسال ميشود سپس نظر داوران در کارگروه تخصصي بررسي و نتيجه به کميته تخصصي جهت تصميم گيري نهايي ارجاع داده ميشود و کميته تخصصي با بررسي تمامي مستندات مربوط به طرح، تصميم نهايي را اتخاذ مينمايد. در صورت تصويب طرح، از پژوهشگر براي عقد تفاهم نامه دعوت به عمل مي آيد. بدين ترتيب طرح اجرايي شده وارد مرحله ارزيابي مستمر ميگردد که تا پايان پروژه ادامه خواهد داشت.


فرايند ارزيابي طرح ها در صندوق

ارسال طرح پژوهشي:

پژوهشگران براي استفاده از تسهيلات مادي و معنوي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور لازم است تا فرم اينترنتي ويژه اي را تکميل و ارسال دارند. براي مشاهده فرم مربوطه پژوهشگران محترم به وبگاه صندوق به آدرس www.insf.org مراجعه نمايند.

ارسال يک طرح پژوهشي

لطفا براي مشاهده جزئيات بيشتر و آمار مربوطه به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

تاکنون بيش از ۷۳۴ مقاله ISI حاصل از طرح هاي مصوب در مجله هاي معتبر به چاپ رسيده است.

فهرست مطالب

ثبت ايده ها

در راستاي حمايت معنوي از پژوهشگران کشور و انجام وظايف محوله (طبق اساسنامه)، و با توجه به اهميتي که صندوق براي توليدات فکري نخبگان قائل است، صندوق بانک اطلاعاتي ايده پژوهشي کشور را ايجاد نموده است. ايده هاي ثبت شده به مراکز رشد براي ادامه فرايند تا مرحله کالا و خدمات منتقل مي گردد.

ثبت ايده پژوهشي

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور از کليه پژوهشگران ايراني دعوت مي نمايد ايده هاي پژوهشي خود را در زمينه هاي مختلف در سايت صندوق به ثبت برسانند. بديهي است مالکيت معنوي ايده متعلق به ايده دهنده و مسئوليت پيگيري فرآيند حقوقي آن به عهده صاحب ايده ميباشد. براي ارسال ايده به وبگاه صندوق در آدرس www.insf.org مراجعه نمايند.

ارسال يک ايده

لطفا براي مشاهده جزئيات ايده هاي پژوهشي به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

تجاري سازي نتايج پژوهشي

صندوق به صور مختلف از تجاري سازي نتايج پژوهشي پژوهشگران حمايت مي کند:

 • اعطاي وام به صورت تسهيلات بانکي به پژوهشگران
 • کمک به کاهش ريسک سرمايه گذاري در تجاري سازي پژوهش و بيمه کردن آن
 • مساعدت در کاهش بهره بانکي وام پژوهشگر

مراحل بررسي طرح هاي تجاري سازي:

ارسال يک طرح تجاري سازي

لطفا براي مشاهده جزئيات طرح هاي تجاري سازي به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

زير ساخت هاي پژوهشي
(شبکه آزمايشگاهي، بانک هاي اطلاعاتي ژن، سلول و ...)

حمايت از ايجاد و توسعه زير ساخت ها با هدف کمک به انجام فعاليت هاي پژوهشي محققان صورت مي پذيرد.

ايجاد شبکه آزمايشگاهي با اهداف ذيل صورت گرفته است:

 • کمک به محققين براي دستيابي آسان به تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز
 • کمک به بهبود و افزايش ظرفيت هاي تجهيزاتي آزمايشگاهي تحقيقاتي کشور و افزايش بهره وري تجهيزات
 • حمايت منظم و برنامه ريزي شده از توسعه تجهيزاتي کشور
 • ايجاد فرصت هاي مساوي براي تمامي پژوهشگران کشور در استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي کشور
 • تربيت و حمايت از تربيت نيروهاي ماهر و متخصص (مانند دانش آموختگان کارشناسي ارشد و دکترا) با هدف ارتقاء سطح و کيفيت تجهيزات آزمايشگاهي کشور
 • کمک در گسترش دانش و فناوريهاي نوين
 • افزايش مشارکت در گسترش مرزهاي دانش و تقويت موقعيت علمي کشور
 • ايجاد بانک اطلاعاتي تجهيزات آزمايشگاهي کشور
 • ارتباط مستمر و منظم با موسسات و آزمايشگاههاي فعال داخل و خارج
 • ايجاد و گسترش همکاريهاي آزمايشگاهي مراکز علمي در قالب شبکه آزمايشگاههاي ملي و پر کردن طرحهاي مطالعاتي
 • سرعت بخشيدن به انجام کارهاي تحقيقاتي با تقويت و به روز رساني تجهيزات آزمايشگاهي کشور در قالب شبکه
 • استفاده صحيح و هدفمند و برنامه ريزي شده از منابع ارزي براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي و جلوگيري از خريد هاي غير ضروري

با درخواست صندوق و موافقت معاون اول وقت رئيس جمهور مبلغ دو ميليون دلار در اواخر سال ۱۳۸۳ جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي به منظور حمايت از پژوهشگران تامين و پس از بررسيهاي لازم به مراکز علمي مساعدت شد. علاوه بر اعتبار فوق الذکر در قالب پروژه هاي تحقيقاتي مساعدت هايي نيز براي خريد تجهيزات به مراکز علمي اعطا شده است.

براي سال جاري نيز تسهيلات مشابهي پيش بيني شده است.

لطفا براي مشاهده جزئيات حمايت هاي صندوق از توسعه زير ساخت هاي پژوهشي به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

کرسي پژوهشي

کرسي پژوهشي در جهت حمايت از پژوهشگران ايراني به محققان برجسته و صاحب نامي که داراي سوابق علمي معتبر، صاحب برنامه پژوهشي راهبردي و شناخت از نيازهاي جامعه در زمينه تخصصي خويش باشند با شرايط ذيل تعلق ميگيرد:

۱ - مدارج علمي معتبر

۲ - تاليفات و مقالات معتبر و مرتبط با تخصص

۳ - برنامه راهبردي پژوهشي    

۴ - طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته (در جهت گسترش مرزهاي دانش، توليد علم و پاسخگويي به نياز جامعه)

۵ - طرحهايي که به مرحله نيمه صنعتي و توليد رسيده باشند

۶ - صاحب اختراعات ثبت شده در سطح بين المللي

۷ - داراي ايده نو، مبتکرانه، و آينده پژوهي

۸ - توانايي در هدايت و تربيت نيروهاي ماهر و متخصص

بر اساس آيين نامه کرسي پژوهشي، انتخاب کانديد براي اعطاي کرسي پژوهشي از طريق اجماع يا فراخوان محدود صورت مي پذيرد.

لطفا براي مشاهده جزئيات کرسي هاي پژوهشي اعطا شده به دانشمندان و مراکز علمي شاخص به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

ثبت اختراعات پژوهشگران در سطح بين المللي

پژوهشگران عزيز و استادان محترم تلاش زيادي براي چاپ يافته هاي تحقيقات خود به صورت مقاله در مجلات علمي معتبر داخل و علي الخصوص خارج از کشور به عمل مي آورند. ضمن تقدير از اين تلاشها که در سالهاي اخير سرعت و روند خوبي پيدا کرده که نشانگر توان توليد علم در کشور مي باشدو انشاء الله با سرعت بيشتري نيز ادامه پيدا خواهد کرد، ذکر اين نکته لازم است که از نتايج و اطلاعات يافته هاي علمي در اين مقالات، که نتيجه پژوهش هاي کاربردي است، کشورهاي ديگر بيش از ما بهره مي گيرند در حاليکه محققين و کشور در استفاده از مزاياي يافته هاي علمي از استحقاق بالاتري برخوردارند. بدين منظور بايستي قبل از چاپ مقالات و افشاي اطلاعات آنها قدم هايي در جهت ثبت يافته هاي علمي محققين به عمل آيد که متاسفانه کشور صاحب تجربه اندکي در اين زمينه هست.

صندوق براي حمايت از پژوهشگران تسهيلات مختلفي براي ثبت اختراعات و يافته هاي پژوهشگران فراهم کرده است. ضمن اينکه صندوق با استفاده از اساتيد صاحبنظر در حقوق IP راهنمايي هاي لازم را به اساتيد و پژوهشگران، جهت ثبت به عمل مي آورد.

مراحل بررسي:

ثبت يک اختراع

لطفا براي مشاهده جزئيات موارد ثبت اختراعات به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

ديگر فعاليت هاي حمايتي

 • کمک به اتمام پروژه هاي تحقيقاتي نيمه تمام
 • صندوق جهت اتمام و به ثمر رساندن پروژه تحقيقاتي نيز اعتباراتي را در نظر گرفته است.
 • صندوق دست اندرکار ايجاد واحد مشاوره حقوقي به منظور کمک به پژوهشگران در اين زمينه است.
 • به منظور اطلاع رساني، معرفي و ارتباط بيشتر با پژوهشگران ايراني در داخل و خارج از کشور اقدام به تهيه و انتشار خبرنامه نموده است. اطلاع رساني مناسب باعث فراهم آمدن فرصت هاي برابر و عادلانه براي همه پژوهشگران در بهره گيري از تسهيلات صندوق خواهد بود.
 • به حول و قوه الهي صندوق دست اندرکار تشکيل واحد مديريت پروژه در کميته تجاري سازي است.

لطفا براي مشاهده جزئيات ديگر فعاليت هاي حمايتي صندوق به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

سايت صندوق و حرکت به سمت دولت الکترونيک

صندوق همگام با سياستهاي اعلام شده در جهت نيل به تحقق دولت الکترونيک وبگاه خود را در زمستان ۸۳ راه اندازي کرد. تلاش شده است به نحو صحيح و عملي از قابليت هاي بالاي اينترنت براي ايجاد يک پل ارتباطي سريع بين صندوق و کاربرانش (پژوهشگران و فناوران، داوران و ناظران طرح ها، اعضاي کارگروه هاي تخصصي و کارشناسان خود صندوق) سود برده شود.

نکته قابل توجه در مورد نحوه الکترونيکي نمودن فرآيند ها از طريق وبگاه صندوق آن است که ۱۰۰ درصد مراحل بررسي طرح ها از ابتدا تا انتها به صورت اينترنتي انجام مي شود و مراحل دستي و کاغذي کامل حذف شده اند. بدين ترتيب پژوهشگر يا فناور مي تواند کليه مراحل ارسال و بررسي طرح خود را الکترونيکي انجام دهد و تنها در مواقع لزوم (امضاي تفاهم نامه، دريافت چک و غيره) مراجعه حضوري به صندوق داشته باشد.

جريان داده بررسي طرح هاي پژوهشي
تراکنش هاي الکترونيکي انجام شده روي طرح بعد از دريافت طرح

اطلاع رساني:

در بعد اطلاع رساني پژوهشگران ميتوانند اطلاعات مورد نياز را به صورت روزآمد از وبگاه صندوق دريافت دارند:

 • معرفي صندوق و گزارش بروز فعاليت ها و خدمات
 • فرم هاي دريافت تسهيلات (فرم پيشنهاد طرح پژوهشي، ثبت اختراع، تجاري سازي نتايج پژوهش)
 • آيين نامه ها، نشريه خبري، و اخبار داخلي و پژوهشي
 • معرفي ساير سازمانهاي ارائه دهنده تسهيلات به پژوهشگران و فناوران

فرم هاي الکترونيکي:

علاوه بر اطلاع رساني، وبگاه به عنوان درگاه خدمات الکترونيک صندوق عمل مينمايد. اين خدمات عبارتند از:

 • تکميل و ارسال اينترنتي انواع طرح ها (پژوهشي، تجاري سازي، ثبت اختراع، ارجاعي از بنياد ملي نخبگان و غيره)
 • ثبت اينترنتي ايده هاي پژوهشي
 • داوري اينترنتي انواع طرح ها
 • نظارت الکترونيک طرح هاي پژوهشي
 • طرح تکريم ارباب رجوع (شکايات، پيشنهادات و انتقادات)

پژوهشگران ميتوانند در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به سايت نسبت به تکميل و ارسال فرم پيشنهاد طرح يا ايده پژوهشي اقدام نمايند. در طول مراحل ارزيابي نيز پژوهشگر به صورت بلادرنگ با استفاده از پست الکترونيک و پيامک (SMS) از وضعيت طرح و ايده خود آگاه ميشود.

تاکنون تعداد ۴۶۲۷ طرح و ۲۵۹۶ ايده از طريق اين سامانه براي صندوق ارسال شده اند. وبگاه صندوق در تعامل با پژوهشگران و فناوران تاکنون ۲۰۳۴۰۴ نامه الکترونيک و ۱۷۶۰۸۴ پيامک ارسال نموده است.

داوري و نظارت الکترونيک:

صندوق توانسته است ارتباط خود با داوران و ناظران طرح ها را نيز کاملا اينترنتي نمايد تا بدون محدوديتي صرفنظر از محل جغرافيايي فرد، از ايران و اقصي نقاط جهان قابل دسترس باشند. ارتباط بين صندوق و داوران نيز با استفاده از پست الکترونيک و پيام کوتاه صورت ميپذيرد. طرح ها با پست الکترونيک براي داوران ارسال و از طريق پيام کوتاه نيز به اطلاع ايشان ميرسد. داوران با مراجعه به وبگاه صندوق ميتوانند نتايج داوري را ارسال نمايند. هنگامي که حق الزحمه داوري به حساب داوران و ناظران ريخته ميشود اطلاع رساني در اين مورد نيز توسط وبگاه به صورت خودکار با پست الکترونيک و پيامک انجام مي شود.

با استفاده از اين سامانه تاکنون تعداد ۱۱۷۸۷ داوري و ۱۹۰۱ نظارت به صورت الکترونيکي به انجام رسيده است.

از آنجايي که بستر هاي ارتباطي مانند اينترنت هنوز کاملا قابل اطمينان نيستند و شبکه هاي رايانه اي گاهي دچار قطعي ميشوند، در کنار اين سامانه هاي الکترونيکي روش هاي نيمه خودکار پشتيبان نيز تدارک ديده شده اند. به عنوان مثال اگر داور نتواند نتيجه داوري طرح را از طريق وبگاه ارسال نمايد و در عوض آن را دورنگار کند، کارشناس صندوق ميتواند نتيجه کاغذي را بعد از اسکن نمودن وارد سامانه نمايد. بدين ترتيب فرايند از آن نقطه به بعد مجددا به صورت الکترونيکي ادامه پيدا مي کند.

اولويت بندي الکترونيک:

براي افزايش بهره وري و جلوگيري از اتلاف وقت اين امکان براي اعضاي کارگروه هاي تخصصي صندوق فراهم آمده است تا بتوانند برخي از وظايف خود را از راه دور از طريق وبگاه به انجام رسانند که عبارتند از:

 • داوري وضعيت ايده ها
 • اولويت دهي به طرح هاي ورودي صندوق

تاکنون ۲۴۰۶ طرح توسط اين سامانه اولويت بندي و تعداد ۶۰۱ ايده پژوهشي نيز داوري شده اند.

بانک هاي داده:

يکي از محاسن الکترونيکي نمودن فرآيند ها توليد بانک هاي داده جانبي در حين استفاده از سامانه هاي الکترونيکي مي باشد. اين بانک ها به نوبه خود بسيار ارزشمند هستند و مجددا کيفيت فرآيند هاي الکترونيک را افزايش مي دهند (بازخورد اطلاعات). برخي از بانک هاي داده توليد شده به صورت خودکار و نيمه خودکار در صندوق عبارتند از:

کتابخانه ديجيتال طرح ها:

اطلاعات جامع گزارشات طرح هاي خاتمه يافته صندوق در اين بانک وارد ميشود. قابليت جستجو روي گزارشات کمک ميکند تا پژوهشگران بتوانند طرح مورد نظر در زمينه تحقيقاتي مورد علاقه را بيابند و از نتايج طرح استفاده نموده و يا احيانا از موازي کاري و تکرار پرهيز نمايند. کتابخانه ديجيتال صندوق که از طريق صفحه اول وبگاه در دسترس عموم قرار دارد. در اين بانک در حال حاضر ۱۹۸ گزارش وجود دارد.

بانک داده داوري:

اين بانک اطلاعات جامعي از داوران مورد استفاده براي ارزيابي طرح هاي صندوق دارد. قابليت جستجو در اين بانک به کارشناسان داخلي صندوق کمک ميکند داوران مرتبط با موضع طرح ها را بيابند. بعلاوه داوران توسط خود کارشناسان به شاخه موضوعي تقسيم بندي شده اند. اين بانک هم اکنون بيش از شش هزار داور دارد که اين تعداد ۴۰۲۹ محقق در عمل براي داوري الکترونيک طرح ها استفاده شده اند.

بانک داده پژوهشگران و فناوران:

اين بانک اطلاعات پژوهشگران و فناوراني که در وبگاه صندوق ثبت نام کرده اند (۲۳۰۰۴ مورد) را در خود جاي داده است.

لطفا براي مشاهده جزئيات آمار مربوط به وبگاه صندوق به فايل بروشور 3.42 مگابايت مراجعه فرماييد.

فهرست مطالب

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰