جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  معرفي و عملکرد صندوق  

"صندوق اعتقاد دارد حمايت از پژوهشگران به صور مختلف از جمله در جهت تجاري سازي نتايج کارهاي پژوهشي آنها، کرسي هاي پژوهشي، ثبت اختراعات و غيره نه تنها به روند توسعه علمي و استقلال و خودکفايي کشور کمک ميکند بلکه ظرفيتهاي علمي ايجاد شده زمينه مساعدي را براي جلوگيري از فرار مغزها فراهم کرده و شايد هم به نوعي به بازگشت نخبگان کشور به ميهن اسلامي کمک مي نمايد."


لطفا فايل بهنگام گزارش عملکرد صندوق در قالب فايل PDF را از اينجا دريافت داريد.

فهرست مطالب:

مشاهده همه صفحات با هم


معرفي

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه‌هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فن‌آوران موجبات ترقي، تعالي، توسعة علمي و فناوري و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي کشور فراهم مي‌سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند جامعه به‌منظور استفاده از مشارکت و همکاري‌هاي علمي آنان در زمينه‌هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوري و توسعه از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. براي نيل به اين هدف، در راستاي تحقق بند ۴ اصل سوم قانون اساسي و به استناد بند ۱۶ مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهي مناسب براي توليد علم و فناوري و هم‌افزايي علم، توليد و ثروت و آماده‌سازي بستر اجرايي آن‌ها در جهت سوق‌دادن منافع تحقيقاتي و فناوري به مردم و در نهايت توسعه پايدار کشور، به شرح اين اساسنامه تأسيس مي‌گردد.

طبق ماده يک اساسنامه، صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و محل آن در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خواهد بود.

هدف از تأسيس صندوق، شکوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم، فناوري و تجاري‌سازي و بهره‌مند‌شدن مردم از نتايج آن‌ها، از طريق ارائه کمک‌ها و خدمات حمايتي و مادي و معنـوي به پژوهشگران و فناوران حوزوي و دانشگاهي ايراني اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد.

در صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه هاي تحقيقاتي مورد حمايت قرار مي گيرند که بر اساس نيازها و مزيت هاي کشور توصيف شده باشند. منبع مورد استفاده در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي کتاب چاپ شده در اولويت تحقيقاتي شوراي پژوهشهاي علمي وقت کشور است. کارگروه هاي تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور موظف هستند اولويت ها را در رشته هاي مختلف با شرايط زماني تطبيق داده و استفاده نمايند.

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور تلاش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري سازي نتايج تحقيقات پژوهشي محققين کشور و استفاده از مزيت هاي متراتب فاصله بين تحقيق و توسعه (R&D) را کوتاه نموده و ارتباط بين مراکز علمي و صنعتي را به شکل اصولي و علمي سامان دهي و حمايت نمايد.

فهرست مطالب

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰