جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

  معرفي و عملکرد صندوق  

"صندوق اعتقاد دارد حمايت از پژوهشگران به صور مختلف از جمله در جهت تجاري سازي نتايج کارهاي پژوهشي آنها، کرسي هاي پژوهشي، ثبت اختراعات و غيره نه تنها به روند توسعه علمي و استقلال و خودکفايي کشور کمک ميکند بلکه ظرفيتهاي علمي ايجاد شده زمينه مساعدي را براي جلوگيري از فرار مغزها فراهم کرده و شايد هم به نوعي به بازگشت نخبگان کشور به ميهن اسلامي کمک مي نمايد."


لطفا فايل بهنگام گزارش عملکرد صندوق در قالب فايل PDF را از اينجا دريافت داريد.

فهرست مطالب:

مشاهده همه صفحات با هم


اهداف و رسالت صندوق

اهداف صندوق:

  • فراهم نمودن زمينه تبادل اطلاعات پژوهشي
  • ايجاد ساختار و زمينه هاي مناسب جهت همکاريهاي پژوهشي
  • بستر سازي مناسب جهت توليد و انتقال تکنولوژي
  • حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتايج پژوهش
  • کمک به گسترش مرزهاي دانش و توليد علم
  • کمک به تجاري سازي نتايج پژوهش
  • تسهيل در بهره گيري جامعه از نتايج پژوهش

حمايت مادي و معنوي از پژوهشگران هم اکنون به روش هاي زير صورت ميپذيرد:

۱ - کمک به اجراي طرحهاي تحقيقاتي

۲ - تجاري سازي نتايج پژوهشي محققان

۳ - کرسي پژوهشي     

۴ - گرنت

۵ - کمک به ثبت اختراعات پژوهشگران در داخل و خارج از کشور

۶ - ثبت ايده ها و طرح ها (برخورداري صاحبان ايده ها و طرح ها از منافع حقوقي آنها)

۷ - کمک براي به ثمر رسان